Software

Flying Sheep picture Een selectie van zelfgeschreven software.

Zie de voorwaarden beneden aan de pagina!

FreePascal en Lazarus units
Een overzicht van door mij geschreven en vaak gebruikte units (bibliotheekbestanden) voor Lazarus en FreePascal, met volledige broncode.
EPlus 1.0.4
EPlus is de opvolger van Html Kladblok.
EPlus is een open source tekst editor met de nadruk op het schrijven van HTML, maar daarnaast uitermate geschikt als all-round kladblok.
EPlus is volledig cross-platform ontwikkeld, de broncode kan worden gecompileerd voor Windows, Linux en MacOS, zowel 32 als 64-bit.
EPlus gebruikt UTF-8, hetgeen door alle besturingssytemen in alle talen wordt ondersteund, en is dus niet afhankelijk van bijv. uw locale Windows code-page.
 • Meerdere documenten gelijtijdig te openen in tabs.
 • Syntax highlighting voor vele bestandstypen, o.a. Html, Xml, Css, JavaScript, Pascal (Lazarus/Dephi), C, Php, Perl, Linux shell scripts en Dos/Windows batch bestanden.
 • Auto detectie van bestandstypen (configureerbaar).
 • Auto-indenting, block-indenting
 • Kolom-selectie.
 • Ondersteunt drag & drop.
 • Geen installatie nodig (enkel het bestand uitpakken is voldoende), dus ook bruikbaar als u geen beheerdersrechten heeft.
 • Portable app: prima stand-alone te draaien vanaf bijv. een USB stick of rescue CD.
Alle HTML code voor deze site wordt onderhouden m.b.v. dit programma.
Registratie *
LGPL 2
Download EPlus (Windows 32-bit versie)
Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 EPlus downloads op SourgeForge
Subversion repository
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/EPlus
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/MijnLib (voor de afhankelijkheden)
Endurance Calculator 2.2.0a
Bedoeld voor het plannen van endurance wedstrijden. Berekent streeftijd (rijtijd en finishtijd). Houdt rekening met de verplichte holdtime in vetgates.
De calculator maakt een uitgebreide tijdtabel (zie schermafdruk) biedt de mogelijkheid om deze tabel op te slaan (zie voorbeeld) of af te drukken.

Versie 2.0 is volledig cross-platform herontwikkeld. De broncode kan gecompileerd worden voor Windows (32 of 64 bit), Linux (32 of 64 bit) en MacOS.
Van de gecompileerde versie zal staat alleen de Windows (32 bit, draait ook op Windows 64 bit) versie op deze website.
Eventueel ben ik in staat om een gecompileerde (32 bit) Linux versie aan te leveren.
Mac gebruikers moeten zelf de broncode compileren in Lazarus. De broncode is open source en mag naar believen (mits voldaan wordt aan de licentievoorwaarden) aangepast worden.
Registratie *
LGPL 2.0
Download Endurance Calculator
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 Endurance Calculator downloads op SourceForge
Subversion repository
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/EndCalc
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/MijnLib (voor de afhankelijkheden)
AdresBoek 3.0.2
Simpele kaartenbak.
Volledig van de grond af herschreven versie, gebruik makend van Lazarus/FreePascal.
De broncode kan gecompileerd worden voor Windows (32 of 64 bit), Linux (32 of 64 bit) en MacOS.
Geen arbitraire limiet meer voor het aantal records.
Bestandsformaat omgezet naat XML:
 • "Human readable", dus in geval van nood lees- en herstelbaar m.b.v. een tekst editor.
 • Platform (OS en processor) onafhankelijk en daardoor minder gevoelig voor toekomstige ontwikkelingen in de compiler.
 • Flexibel, en forward compatible. Bij het toevoegen of verwijderen van velden in eventuele toekomstige versies, bljft het bestand altijd leesbaar voor het programma.
Flexibele import en export mechanisme.
Export naar Tab-gescheiden en CSV (comma separated values) tekst bestanden.
Vrijwel alle relevante programma's kunnen dit type bestand importeren.
Oude Adresboek bestanden (versie 2.x voor Windows / 0.0.1 voor Linux) kunnen worden geïmporteerd.

Dit project bestaat (en wordt onderhouden) sinds 1994!
Registratie *
LGPL 2.0
Download Adresboek
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 AdresBoek downloads op SourceForge
Subversion repository
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/AdresBoek
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/MijnLib (voor de afhankelijkheden)
Stupid Backup Program 0.9.6.2a
Stupid Backup Program (SBP) is de opvolger van Bart's Backup Programma. SBP maakt backups van hele mappen, naar believen met onderliggende mapstructuur (recursief), naar keuze incrementeel (dus alleen nieuwe of gewijzigde bestanden) of volledig.
Nieuw is de mogelijkheid om ook filters op te geven om bestanden (bijv. *.bak;*.tmp) en/of mappen (bijv. AppData;*.svn) uit te sluiten van de backup.
Handig om in 1 keer een backup van je data partitie te maken.
SBP ondersteunt het gebruik van UNC netwerkpaden.
Registratie *
Modified LGPL 2
Download Stupid Backup Program (SBP)
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 Stupid Backup Program downloads op SourceForge
Subversion repository
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/sbp
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/MijnLib (voor de afhankelijkheden)
FarmedTools
FarMedTools is een hulpprogramma voor het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) FarMedRx (© FarMedVisie).
Vanuit FarMedVisie is het namelijk (ondanks herhaalde verzoeken hiertoe) niet mogelijk om (zonder veel kunst en vliegwerk) een actueel medicatie overzicht te kopiƫren en plakken in bijv. MS Word t.b.v. een verwijs- of ontslagbrief.

FarMedTools maakt het mogelijk om tekst vanaf de "dossier pagina" of van de pagina met het "zeer beknopt overzicht" te kopiƫren en met 1 druk op de knop zodanig te verwerken dat deze informatie zonder problemen in een tekstverwerker geplakt kan worden.
Daarbij wordt de tekst ook enigszins gefatsoeneerd.

Het medicatieoverzicht kan 1 recept per regel bevatten, of naar keuze alle recepten op 1 regel (gescheiden door een puntkomma).
Bij de keuze "1 recept per regel" kan gekozen worden voor een "zachte return" als regeleinde.
Registratie *
LGPL 2.0
Download FarmedTools
FarmedTools op SourceForge
Subversion repository
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/FarmedTools/
http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/MijnLib (voor de afhankelijkheden)
Conway's Game of Life 1.0.0.4
Life is een cellulaire automaat en wordt gespeeld op een tweedimensioneel bord (de wereld).
Ieder vakje op het bord (of cel in de "wereld") kan dood of levend zijn.

Het spel begint met een begintoestand (generatie 0).
Daarna wordt steeds een nieuwe generatie berekend, uitgaande van de bestaande generatie.

Voor het berekenen van de toestand (levend of dood) van een cel in de volgende generatie wordt gebruik gemaakt van de volgende drie regels:
 1. Een levende cel met minder dan 2 buren sterft.
 2. Een levende cel met meer dan 3 buren sterft.
 3. Een dode cel met exact 3 buren wordt levend.
In alle andere situaties verandert er niets aan de toestand van de cel.

De regels van Conway's Game of Life zijn simpel, maar de effecten op de "wereld" zijn complex.
Als de begintoestand is vastgelegd, dan is het verloop van het spel vastgelegd, maar het is voor een normaal mens niet voorspelbaar hoe een ingewikkelde begintoestand zal evolueren.

In de standaard versie van mijn implementatie is de wereld maximaal 256 x 192 cellen groot.
Voor zeer grote configuraties kun je de XL versie gebruiken. Hier is ruimte voor maximaal 1280 x 1024 cellen, maar de cellen zijn dan ook maximaal 2 x 2 pixels groot. Bovendien vreet de XL versie meer geheugen (± 55 Mb), en hij is trager.
Registratie *
MPL 1.1
Download de Game of Life
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 gameoflife.zip De standaard versie, met voorbeeldconfiguraties (176 Kb)
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 gameoflife_xl.zip De XL versie (169 Kb)
Download de broncode
Delphi 3 broncode gameoflife_bron.zip (40 Kb)
Multi File Text Replacer
Vervangt (delen van) tekst in meerdere bestanden gelijktijdig.
Bijzonder handig voor bijv. het onderhouden van HTML bestanden.
Registratie *
Public Domain
Download Multi File Text Replacer
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 mftr.zip (148 Kb)
PasParser
Vertaalt Pascal code naar RTF of HTML 4.01 formaat.
Registratie *
Freeware
Download PasParser
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 pasparser.zip (144 Kb)
Download de broncode
Delphi 3 broncode pasparser_bron.zip (10 Kb)
DC Copy
Kopiëer met een druk op de knop alle foto's & en filmpjes vanuit je losse flashcard (etc.) of digitale camera
Registratie *
Public Domain
Download DC Copy
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 dccopy.zip (153 Kb) Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7
Download de broncode
Delphi 3 broncode dccopy_bron.zip (27 Kb)
CalcEffect
Berekent effectmaten van een experiment met dichotome uitkomsten (bijvoorbeeld kans op CVA bij wel of niet acetylsalicylzuur gebruik): Absolute Risico Reductie (ARR), Relatief Risico (RR), Relatieve Risico Reductie (RRR) en Number Needed to Treat (NNT).
Registratie *
Public Domain
Download CalcEffect
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 calcfect.zip (119 Kb)
ScreenSafe Stopper
Zet tijdelijk je screensaver uit (wel zo lekker als je CD's aan het branden bent op een CD-writer die niet burnproof is).
Registratie *
Public Domain
Download Screensafe Stopper
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 noss.zip (97 Kb)
Online meter en Online statistiek
Houdt bij hoelang je via een inbelverbinding online bent.
Registratie *
Public Domain
Download Online Meter & Online Statistiek
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 online.zip (318 Kb)
Delphi 3 DFM naar Tekst conversie
Converteert delphi 3.0 *.dfm bestanden naar *.txt.
Ondersteunt sleur & pleur !
Registratie *
Freeware
Download Delphi 3 DFM naar Tekst conversie
Geschikt voor Windows 98 Geschikt voor Windows ME Geschikt voor Windows XP Geschikt voor Windows 2000 Geschikt voor Windows Vista Geschikt voor Windows 7 D3DfmToText.zip (120 Kb)
Download de broncode
Delphi 3 broncode D3DfmToText_bron.zip (5 Kb)

* Registratie:

Freeware
Gebruik en verspreiding van de software is gratis. Modificatie van broncode voor eigen gebruik is toegestaan. Verspreiden van gemodificeerde broncode danwel software waarin deze -originele of gemodificeerde- broncode is verwerkt, is uitsluitend toegestaan voor gebruik in software die onder deze definitie van freeware valt, of die onder een Open Source licentie verspreid wordt, en mits voorzien van bronvermelding (in de gepubliceerde broncode of in de credits van het verspreide programma). De originele broncode blijft © Flying Sheep Inc en B. Broersma.
Public Domain (PD)
Gebruik en verspreiding van de software en (originele of gemodificeerde) broncode is gratis. Bij modificatie van de broncode worden credits voor de originele auteur op prijs gesteld.
Shareware
De software mag kosteloos gedurende 30 dagen gebruikt worden. Daarna dient men zich te registreren en de registratiekosten te betalen. De broncode mag niet gemodificeerd worden en blijft © Flying Sheep Inc en B. Broersma.
Cardware
De software dient (kosteloos) geregistreerd te worden d.m.v. een email of postkaart. Alleen geregistreerde gebruikers hebben recht op ondersteuning en updates. De broncode mag niet gemodificeerd worden en blijft © Flying Sheep Inc en B. Broersma.
Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
Dit is een Open Source variant (zie: Open Source Initiative of Wikipedia). De licentie tekst is te downloaden op: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
Modified LGPL 2
Dit is een modificatie van de GNU LGPL versie 2, welke toestaat om delen van de bibliotheekbestanden ook te linken in niet open source software.

Aan het gebruik van bovenstaande software kan geen rechten worden ontleend door de gebruiker. Eventuele schade, ontstaan door, of tijdens het gebruik van, de software komt voor rekening van de gebruiker.

Door het downloaden van bovenvermelde software verklaart de gebruiker zich accoord met bovenvermelde voorwaarden.

Flying Sheep picture

Copyright © 2004 - 2019 by Flying Sheep Inc.